top of page

In de snel veranderende wereld van nu is een wendbare organisatie belangrijk om goed op de toekomst voorbereid zijn. 

Hoe ziet de wereld er over 10-15 jaar uit en welke beslissingen moet u nu nemen om dan (nog) bestaansrecht te hebben?

Blijf Relevant!

In vier stappen helpt Buiten de Lijnen u met het beantwoorden

van deze vraag, in co-creatie met uw organisatie.

Het eindproduct is een toekomst ambitie (missie, visie) en bijbehorende strategie voor een toekomstbestendige koers!

Stap 1

Onderzoeken van trends

Het speelveld van de organisatie wordt afgebakend en onderzocht  via een interne en externe (macro) analyse. Hierbij worden toekomstige trends vertaald naar kern (on)zekerheden en  naar mate van waarschijnlijkheid en impact.

Stap 2

Scenario's maken

De kern (on)zekerheden worden vertaald naar scenario's die de toekomst in verschillende (2 tot 4) beelden weergeven. Door over verschillende toekomsten na te denken is het makkelijker om te schakelen als plotselinge (disruptieve) veranderingen zich voordoen. Het maakt dat je op meerdere toekomsten bent voorbereid.

Stap 3

Opties

Per toekomstbeeld worden mogelijke strategische opties vastgesteld en de implicaties van deze opties. Door dit voor alle toekomstbeelden te doen kan er rekening worden gehouden met verschillende soorten maatschappelijke ontwikkelingen.

Stap 4

Uw toekomst ambitie!

In de laatste stap wordt de toekomstige ambitie vastgeld en wordt er gekeken wat dit betekent voor het bestaansrecht
('the why') van de organisatie. Hierna worden missie, visie en bijbehorende strategie geformuleerd. Na deze stap is het vervolgens mogelijk om naar samenwerking en stakeholders te kijken

(zie ook beïnvloeding).

bottom of page