Samen bouwen aan

een nieuwe toekomst

OCA Amersfoort is een ZBC die gespecialiseerd is in revalidatie en
re-integratie van mensen met chronische pijnklachten, letselschade en burn-out. De ontwikkelingen in de zorg gaan zeer snel en OCA Amersfoort wil voorbereid zijn op de toekomst mede ook vanuit de wens om steeds meer patiënt-gedreven-zorg te leveren. 

Voor OCA Amersfoort ben ik verantwoordelijk voor een verander- en vernieuwingstraject. In co-creatie met de organisatie ontwikkel ik een nieuwe missie, visie en strategie en bijbehorende kernwaarden, alsmede een doorontwikkeld productportfolio, een marketing- en communicatiestrategie en bijbehorende positionering. Tevens kijken we hoe de bestaande organisatie en processen moeten worden aangepast om de nieuwe strategie ten uitvoer te kunnen brengen. 

 

In verschillende gerichte sessies zorg ik ervoor dat ik de bestaande informatie en kennis van de organisatie en de medewerkers ingezet kan worden om de benodigde veranderingen door te voeren. De uiteindelijke vertaling in een plan om e.e.a. uit te voeren is mijn verantwoordelijkheid. Het voordeel van een verandertraject in co-creatie te ontwerpen is dat het zorgt voor veel draagvlak en positieve energie om te vernieuwen. 

+31632278149

KvK: 30212283

© 2020 Buiten de Ljinen. Proudly created with Wix.com