top of page
Depositphotos_9107108_xl-2015.jpg

Samen bouwen aan

een nieuwe toekomst

OCA.jpg

OCA Amersfoort is een ZBC die gespecialiseerd is in revalidatie en re-integratie van mensen met chronische pijnklachten, letselschade en burn-out. De ontwikkelingen in de zorg gaan zeer snel en OCA Amersfoort wil voorbereid zijn op de toekomst. In co-creatie werken we daarom samen aan een verander- en vernieuwingstraject, die bestaat uit een nieuwe missie, visie en strategie gebaseerd op de kernwaarden van de organisatie. Deze worden vervolgens doorontwikkeld naar een aangepast productportfolio, een marketing- en communicatiestrategie en bijbehorende positionering, waarbij we kijken hoe de bestaande organisatie en processen moeten worden aangepast om de nieuwe strategie ten uitvoer te kunnen brengen. 

 

In verschillende gerichte sessies zorg ik ervoor dat ik de bestaande informatie en kennis van de organisatie en de medewerkers ingezet kan worden om de benodigde veranderingen door te voeren. De uiteindelijke vertaling in een plan om e.e.a. uit te voeren is mijn verantwoordelijkheid. Het voordeel van een verandertraject in co-creatie te ontwerpen is dat het zorgt voor veel draagvlak en positieve energie om te vernieuwen. 

De Nederlandse Nierstichting wil nierziekten hoger op de agenda krijgen van (inter) nationale beleidsmakers. De impact van nierziekten op de patiënt, de zorgkosten en de economie is onvoldoende zichtbaar. In een van haar bulletins noemde de WHO het zelfs "de meest verwaarloosde chronische ziekte". De Nederlandse Nierstichting heeft Buiten de Lijnen gevraagd om deze internationale agenda verder vorm te geven en een strategische alliantie op te bouwen die zal fungeren als pleitbezorger die bewustwording creëert over de impact van CKD en daarmee de noodzaak van samenwerking, innovatie en preventie.
 

Chronische nierbeschadiging (CKD) is een groot en groeiend probleem voor de volksgezondheid in Europa. 1 op de 3 Europeanen heeft enige mate van nierbeschadiging en loopt daardoor meer risico op hart- en vaatziekten.

Deze opdracht gaat in samenwerking met:

Samenwerken aan
en lobbyen

voor innovatie

logo.png
EKHA.jpg
bottom of page