Een van de FileProof experimenten met Gratis OV
Ben jij FileProof?
FileProof kan natuurlijk worden doorgetrokken naar andere overheden en organisaties. In feite is het ook op elk individu van toepassing. Kunnen wij als individuen in ons rij- en reisgedrag niet nog beter met files omgaan
dan nu het geval is: zijn we persoonlijk al FileProof?

FileProof

April 2006 – augustus 2008        

Ministerie van Verkeer en Waterstaat        

Strategisch communicatieadviseur voor dynamische fileverminderingsprojecten van ‘AnaarBeter’ campagne.

- Strategisch communicatieadviseur voor dynamische fileverminderingsprojecten van ‘AnaarBeter’ campagne.
- Het opstellen van het in- en externe communicatieplan;
- Het realiseren van samenwerking tussen partijen die ‘vast’ zaten;

- Woordvoering en dagvoorzitter van bijeenkomsten met (onder meer) de minister van Verkeer en Waterstaat;
- Advisering van de projectleiders op strategisch communicatieniveau, doelgroep- en middelen niveau;
- Begeleiding van projectleiders bij het geven van interviews aan de media en het maken van TV opnames;
- Aansturen van bureaus bij creatie van verschillende communicatiemiddelen voor de verschillende projecten.