Twee werkdagen op de fiets; je weet niet wat je ziet!
Fietsen loont
Fietsen naar het werk levert steeds meer op. Uit TNO onderzoek van januari 2009 blijkt dat fietsende werknemers een lager ziekteverzuim hebben dan hun collega's die niet fietsen. Volgens dit TNO rapport verzuimen werknemers die regelmatig fietsen gemiddeld ruim 1 dag minder dan hun collega's die niet fietsen. Op dit moment fietsen 25% van de mensen naar het werk. Als dat met 1 % toeneemt levert dat de BV Nederland 27 miljoen op, nog los van de besparing op filekosten en lagere CO2 uitstoot.

De fiets als schakel in het mobiliteitsbeleid

Februari 2009 – heden           

Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met de Fietsersbond
Projectleider communicatie, public affairs en interactieve planvorming met decentrale overheden, bedrijven en mobiliteitsmakelaars voor het project Fiets filevrij en de campagne rij2op5, om fietsen in het woon-werk verkeer te stimuleren.

Campagne rij2op5: campagne in samenwerking met bedrijven om automobilisten die op fietsbare afstand van hun werk afwonen te prikkelen te gaan fietsen naar het werk (zie www.rij2op5.nl).
- Management van het campagnebureau rij2op5;

- Werven van nieuwe bedrijven en samenwerkingsverbanden;

- Concept en strategie (interne, externe communicatie en media) van de campagne rij2op5.

Fiets filevrij: dit kennisplatform stimuleert het verbeteren van bestaande regionale fietsroutes in Nederland die langs fileknooppunten lopen (zie www.fietsfilevrij.nl).
- Communicatie- en mediastrategie voor Fiets filevrij;

- Inhoud, dagvoorzitter en organisatie van Fiets filevrij bijeenkomsten en symposia;

- Lid van het Fiets filevrij managementteam en adviseur voor de directie.

Campagne ‘Ik Val Op’ (mei-december 2011): campagne om jongeren te stimuleren om ’s avonds en met slecht weer met goede fietsverlichting op pad te gaan (zie www.ikvalop.nl). Mijn werkzaamheden waren het opstellen van het campagneplan en de samenwerkingsstrategie. Tevens was ik verantwoordelijk voor het idee, de organisatie en presentatie van ludieke PR kick-off van de campagne.