De bank van morgen

In co-creatiesessies denken potentiële klanten en deskundigen samen na over het concept van de ‘Bank van Morgen’, alsmede over de definitieve naam, positionering en bijbehorende marketingcampagne. Uitgangspunt is om ‘Bankieren makkelijker en transparanter te maken.’