Communicatie als hygiƫnefactor

Zorginstellingen die communicatie als hygiënefactor omarmen zijn uitgangspunt. Hierdoor bereiken ze de volgende resultaten: 

  • Het verbeteren van de organisatie en meer waarde voor de geïnvesteerde €.
  • Het verbeteren van de kennis en het welzijn van medewerkers en daarmee hun functioneren.
  • Betere kwaliteit van zorg en daarmee tevreden patiënten.
  • Het verbeteren van de positionering waardoor patiënten de zorgomgeving als prettig(er) ervaren.

Visieontwikkeling ZORGvuldig communiceren

In samenwerking met Monique Cooijman en Eveline Sissing. Zie ook www.zorgvuldigcommuniceren.nl

ZORGvuldig communiceren verbetert organisatieprocessen in de Zorg door inzet van de ‘kracht van aandacht’, ‘gevolgdenken’ en ‘kennisdelen’ met als doel een organisatie die met dezelfde middelen meer werk kan verzetten.  

Gevolgdenken

Elke zorginstelling denkt zorgvuldig na over de inrichting van de organisatie, verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de afstemming tussen organisatie-onderdelen. Het is een ketenproces met vele variabelen. Functioneert een van die ketens niet door slechte communicatie dan heeft dit gevolgen voor (de behandeling van) de patiënt op verschillende fronten: vertraging proces, vertraging herstel, verslechtering van de situatie, fouten in de behandeling, onrust, frustratie, verlies van vertrouwen.

 

De waardering van patiënten over het zorgproces is niet zozeer gebaseerd op de feitelijke inrichting, maar veel meer op de manier waarop zorgprofessionals hiermee omgaan en op welke manier hij functioneel en sociaal communiceert. Onder druk ontstaat er veelal een te grote taakgerichtheid die ten koste gaat van interactie met collega’s en patiënt en uiteindelijk van de ‘kwaliteit van zorg’.

 

De kracht van aandacht

Recente onderzoeken onderschrijven het placebo-effect van (non) verbale communicatie. Aan de basis van aandacht voor de patiënt staat aandacht voor en tussen de zorgverleners. Het uit zich onder andere in een cultuur met als vertrekpunt werkelijke, gelijkwaardige interesse in de persoon en zijn capaciteiten. Een organisatie die zijn mensen centraal stelt, kiest voor medewerkers die beter in balans zijn en daardoor minder uitvallen en uitstromen. En bovendien stralen ze uit trots te zijn op hun vak en organisatie. Want ‘presence’ en ‘gastvrijheid’ staan door onderwaardering en werkdruk op de tocht. Kostenreductie is één van de gedoodverfde boosdoeners. Terwijl zorgvuldige communicatie via hogere behandeltrouw en lagere zorgbehoefte juist leidt tot betere efficiency.

 

Kennisdelen (door verbinden, delen en borgen)

Kennis kun je niet goed delen en borgen als je niet weet hoe je moet communiceren/verbinden. De nieuwste inzichten vertellen ons dat mens het meeste leert door kennis te delen. Op het moment dat je in staat bent om kennis te delen, doorgrond je je eigen kennis (nog) beter, stijg je in aanzien en verbetert je reputatie, waardoor je uiteindelijk beter functioneert. Daarnaast zijn verbinden, delen en borgen belangrijke competenties omdat je daarmee vaker en gemakkelijker de situatie van 1+1=3 zult bereiken. Bij kennisdeling check je wat al bekend is en wat er nog ligt aan uitdagingen. 

 

Oftewel: hoe creëer je een kennisdelende cultuur met functionele en sociale communicatie? En hoe organiseer je deze kennisdeelmomenten? Een belangrijk hulpmiddel hierbij kan zijn is leren van de kennis van collega-organisaties en branche-overstijgende kennis. Daarnaast is het efficiënt omdat het ‘wiel al is uitgevonden’. Zeker in het tijdperk van social media is dit steeds makkelijker maar het is daarbij belangrijk om goed te kiezen bij inzet van deze middelen.

 

Wij helpen u graag verder met het beantwoorden van uw Zorgvraag!