Strategisch communicatieadviseur

april 2009 en april 2010
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Strategisch communicatieadviseur 3e tranche experimenten met gratis openbaar vervoer

  • Beoordeling van de communicatie- en marketingplannen van de Decentrale Overheden die in aanmerking wilden komen voor subsidie in het kader van de 3e tranche experimenten met gratis openbaar vervoer.
  • Mediastrategie en afstemming met de van de decentrale overheden over de communicatielijn.