Dagvoorzitter/ gespreksleider

25 mei 2009
Gemeente Maarssen

Dagvoorzitter/gespreksleider raadscommissie Veiligheid

Inleiding en gespreksleiding voor de raadscommissie veiligheid van de gemeente Maarssen. Doel van deze bijeenkomst was samen na denken welke prioriteiten belangrijk zijn voor de gemeente Maarssen op het gebied van Veiligheid voor de nota integrale veiligheid 2010-2014.