Kennis is keuze
Een perfecte bureaustoel garandeert nog geen perfecte zithouding. Omgekeerd kan een slechte werkplek er toe leiden dat ergonomisch werken niet (lang) kan worden volgehouden. Op een zeepkist kunt u perfect zitten, maar voor hoe lang? Voor optimaal effect is kennis over beide nodig. Een goede werkplek en kennis over ergonomisch werken.

Organisatieadvies

Januari 2006
KIK Arboadvies en Ergonomie

Advisering en samenwerking voor de business case voor oprichting van de organisatie.

  • Opzetten procescommunicatie, personeelshandboek en informatiestructuren
  • Tekst en ontwikkeling van brochure en website 
  • Advisering over acquisitie, communicatie en PR.