Afgeleide van organisatie
Een onderdeel van het opnieuw inrichten van de communicatie was het maken van een communicatieplan. In dit communicatieplan staat het beleid voor in- en externe communicatiezaken aangegeven. Dit beleid is een afgeleide van het organisatiebeleid.

Inrichten communicatieafdeling

januari 2006 – mei 2007
Schoeman Makelaars

  • Coaching- en adviestraject aan communicatieadviseur Schoeman, bij opzetten communicatieafdeling.
  • Opstellen strategisch communicatiebeleid op de gebieden corporate-, marketing - en externe communicatie.
  • Opstellen van persbeleidsplan en huisstijlhandboek.
  • Organiseren van mediatraining.
  • Advisering bij opzet websites.